Meer
Publicatiedatum: 28-09-2017

Inhoud

De Begroting 2018 van de gemeente Wormerland

Hierbij de concept begroting 2018 van Gemeente Wormerland . De Begroting wordt in de raad van 7 november 2017 behandeld. Er kunnen aan deze concept begroting geen rechten worden ontleend tot dat deze is vastgesteld door de gemeenteraad van Wormerland.

Door middel van de begroting bepaalt de raad welk beleid hij het komende jaar wil voeren en hoe het financieel beheer in dat jaar zal zijn. De raad bepaalt welke uitgaven voor welke doelen de gemeente zal doen. De begroting wordt opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen zoals vastgelegd in de Gemeentewet en het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV). Conform wettelijke vereisten wordt ook een meerjarenraming voor de 3 jaar volgend op het begrotingsjaar opgesteld.

Mocht u na aanleiding van deze begroting vragen, suggesties of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via (075) 6512100 of via antwoord@wormerland.nl.

 

Gemeente Wormerland

 

(van links naar rechts: Burgemeester P. Tange, wethouders E. Fens, F. Saelman, K. van Waaijen en J. Schalkwijk)