Meer
Publicatiedatum: 28-09-2017

Inhoud

Programma 40 - Mutaties in reserves

Doelstellingen

Wat kost het?

(bedragen x € 1.000) Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
401 Mutaties in reserves: Programma 1 Dienstverlening 38 20 20 20 20 20
402 Mutaties in reserves: Programma 2 Ruimtelijke ontwikkeling 37 265 15 18 18 18
403 Mutaties in reserves: Programma 3 Sociaal domein 1.484 150 0 0 0 0
404 Mutaties in reserves: Programma 4 Maatschappelijke participatie 25 0 0 0 0 0
405 Mutaties in reserves: Programma 5 Leefomgeving 6.103 1.748 150 150 150 150
406 Mutaties in reserves: Programma 6 Bestuur en organisatie 1.612 -94 116 174 233 291
Totaal lasten 9.298 2.089 301 362 421 479
401 Mutaties in reserves: Programma 1 Dienstverlening 17 20 20 50 0 20
402 Mutaties in reserves: Programma 2 Ruimtelijke ontwikkeling 46 48 3 3 3 3
403 Mutaties in reserves: Programma 3 Sociaal domein 812 469 232 0 0 0
404 Mutaties in reserves: Programma 4 Maatschappelijke participatie 33 48 0 0 0 0
405 Mutaties in reserves: Programma 5 Leefomgeving 264 293 263 5.513 263 263
406 Mutaties in reserves: Programma 6 Bestuur en organisatie 8.455 1.641 0 0 0 0
Totaal baten 9.627 2.518 518 5.566 266 286
Totaal 40 Mutaties in reserves -328 -429 -217 -5.204 155 193
9-okt-2017 9:16:30