Meer
Publicatiedatum: 13-11-2018

Inhoud

Programma 40 Mutaties in reserves

Doelstellingen

Wat gaat het kosten?

(bedragen x € 1.000) Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten:
401 Mutaties in reserves: Programma 1 Dienstverlening 20 26 25 25 25 25
402 Mutaties in reserves: Programma 2 Ruimtelijke ontwikkeling 299 70 18 18 18 18
403 Mutaties in reserves: Programma 3 Sociaal domein 482 0 0 0 0 0
404 Mutaties in reserves: Programma 4 Maatschappelijke participatie 12 0 0 0 0 0
405 Mutaties in reserves: Programma 5 Leefomgeving 1.787 150 150 150 150 150
406 Mutaties in reserves: Programma 6 Bestuur en organisatie 1.377 978 280 589 517 150
Totaal Lasten: 3.976 1.223 473 782 710 343
Baten:
401 Mutaties in reserves: Programma 1 Dienstverlening 24 26 50 0 25 25
402 Mutaties in reserves: Programma 2 Ruimtelijke ontwikkeling 102 73 3 3 3 3
403 Mutaties in reserves: Programma 3 Sociaal domein 1.254 524 0 0 0 0
404 Mutaties in reserves: Programma 4 Maatschappelijke participatie 48 0 0 0 0 0
405 Mutaties in reserves: Programma 5 Leefomgeving 169 263 290 263 263 405
406 Mutaties in reserves: Programma 6 Bestuur en organisatie 2.198 2.218 141 10 0 0
Totaal Baten: 3.795 3.103 484 276 291 433
Totaal 40 Mutaties in reserves 181 -1.880 -11 506 419 -90
13-nov-2018 10:08:01