Meer
Publicatiedatum: 28-11-2019

Inhoud

Programma 40 Mutaties in reserves

Doelstellingen

Wat gaat het kosten?

(bedragen x € 1.000) Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten:
401 Mutaties in reserves: Programma 1 Dienstverlening 31 41 25 25 25 25
402 Mutaties in reserves: Programma 2 Ruimtelijke ontwikkeling 526 18 18 18 18 18
403 Mutaties in reserves: Programma 3 Sociaal domein 391 300 0 0 0 0
404 Mutaties in reserves: Programma 4 Maatschappelijke participatie 27 0 0 0 0 0
405 Mutaties in reserves: Programma 5 Leefomgeving 150 300 150 150 150 150
406 Mutaties in reserves: Programma 6 Bestuur en organisatie 740 924 175 291 57 57
Totaal Lasten: 1.864 1.583 368 484 250 250
Baten:
401 Mutaties in reserves: Programma 1 Dienstverlening 31 66 0 25 25 35
402 Mutaties in reserves: Programma 2 Ruimtelijke ontwikkeling 55 518 3 3 3 3
403 Mutaties in reserves: Programma 3 Sociaal domein 2.084 42 21 3 0 0
404 Mutaties in reserves: Programma 4 Maatschappelijke participatie 0 10 10 0 0 0
405 Mutaties in reserves: Programma 5 Leefomgeving 206 391 263 263 263 500
406 Mutaties in reserves: Programma 6 Bestuur en organisatie 1.426 2.014 10 0 0 0
Totaal Baten: 3.803 3.040 307 293 291 538
Totaal 40 Mutaties in reserves -1.940 -1.456 61 190 -40 -287
28-okt-2019 9:15:18