Verantwoording gemeente Wormerland over 2018

Hierbij presenteren we de Jaarstukken 2018 van de gemeente Wormerland,

Door middel van de jaarstukken leggen wij verantwoording af over wat de gemeente het afgelopen jaar heeft gedaan om de doelstellingen zoals die in de begroting 2018 zijn vastgelegd te bereiken en over de kosten die daarmee gepaard zijn gegaan.

Totdat de gemeenteraad de Jaarstukken heeft vastgesteld, kunnen er geen rechten aan deze gegevens worden ontleend.

Mocht u na aanleiding van deze jaarstukken vragen, suggesties of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via (075) 6512100 of via antwoord@wormerland.nl.

 

Gemeente Wormerland

 

(van links naar rechts: Burgemeester P. Tange, wethouders R. Berkhout, H. Halewijn, K. van Waaijen en J. Schalkwijk)

 

Publicatiedatum: 07-10-2019

Inhoud