Meer
Publicatiedatum: 07-10-2019

Inhoud

Programma 40 Mutaties in reserves

Doelstellingen

Wat heeft het gekost?

Rekening 2017 Begroting 2018 Rekening 2018 Verschil 2018
401 Mutaties in reserves: Programma 1 Dienstverlening 20.000 30.539 30.539 -
402 Mutaties in reserves: Programma 2 Ruimtelijke ontwikkeling 298.804 120.000 526.264 -406.264
403 Mutaties in reserves: Programma 3 Sociaal domein 481.850 - 390.700 -390.700
404 Mutaties in reserves: Programma 4 Maatschappelijke participatie 11.605 - 26.535 -26.535
405 Mutaties in reserves: Programma 5 Leefomgeving 1.786.887 150.000 150.217 -217
406 Mutaties in reserves: Programma 6 Bestuur en organisatie 372.837 917.955 344.021 573.934
Totaal lasten 2.971.982 1.218.494 1.468.275 -249.781
401 Mutaties in reserves: Programma 1 Dienstverlening 23.621 25.539 31.436 5.897
402 Mutaties in reserves: Programma 2 Ruimtelijke ontwikkeling 101.625 123.000 54.924 -68.076
403 Mutaties in reserves: Programma 3 Sociaal domein 1.254.254 568.500 2.084.167 1.515.667
404 Mutaties in reserves: Programma 4 Maatschappelijke participatie 48.412 - - -
405 Mutaties in reserves: Programma 5 Leefomgeving 168.905 262.798 206.461 -56.337
406 Mutaties in reserves: Programma 6 Bestuur en organisatie 2.198.063 1.869.170 1.426.457 -442.713
Totaal baten 3.794.880 2.849.007 3.803.445 954.438
Saldo programma -822.898 -1.630.513 -2.335.170 704.657
15-jul-2019 9:17:19

Verschillen

De verschillen tussen de begroting en de jaarrekening zijn bij de desbetreffende programma’s verklaard. Tevens staat in deze programma’s een overzicht van het verloop van de reserves.